Prawo do odstąpienia od umowy

Opublikowano: 2018-02-06 11:39:00

 

Kiedy i kto może zwrócić towar

Zwrot przysługuje, jeśli jesteście Państwo konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zwrot przysługuje zgodnie z przepisami prawa w przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej). Prawo zwrotu przysługuje także w przypadku, gdy zamówienie dokonane zostało na odległość, a odbiór towaru następuje w naszym sklepie stacjonarnym.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Zwrot pieniędzy

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji (czyli płacąc kartą płatniczą otrzymujecie Państwo zwrot na kartę), chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotów staramy się dokonywać niezwłocznie, w duchu szczególnej dbałości o naszych klientów.

Zgłoszenie zwrotu / odstąpienie od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. poprzez:

·  wypełnienie internetowego formularza kontaktu na naszej stronie internetowej

·  wysłanie wiadomości email z treścią oświadczenia na adres info@sigma-sklep.pl (koniecznie podaj nr zamówienia, data odbioru przesyłki, jaki towar zwracany)

·  przesłanie oświadczenia na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem na adres: Sigma ProCentrum, ul. Żeromskiego 77, 01-882 Warszawa

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Procedura zwrotu

Aby procedura odstąpienia od umowy (zwrotu) przebiegała jak najszybciej, bez nieporozumień czy błędów, proponujemy do stosowania się do poniższych zasad:

1.    Poinformować nas o Państwa decyzji (patrz punkt wyżej)

2.    Skompletować zwracany towar.

3.    Dołączyć do paczki dowód zakupu (paragon/faktura) dla łatwiejszej identyfikacji transakcji lub inny dowód potwierdzający zakup tego towaru u nas.

4.    Dołączenie do paczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przynajmniej danych kontaktowych do siebie - dla szybciej identyfikacji przesyłki/zamówienia.

5.    Bezpieczne zapakowanie paczki i oznaczenie jej dopiskiem ‘ZWROT’ dla łatwiejszej identyfikacji przesyłki.

6.    Niezwłoczne nadanie paczki, na swój koszt, na adres siedziby naszej firmy (Sigma ProCentrum, ul. Żeromskiego 77, 01-882 Warszawa)

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Zwrotu możecie Państwo także dokonać osobiście w jednym z naszych sklepów stacjonarnych.
 

Brak prawa do odstąpienia od umowy

Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(załącznik numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta) 

Adresat:
Sigma ProCentrum, Żeromskiego 77 01-882 Warszawa
www.sigma-sklep.pl
info@sigma-sklep.pl 
(22) 569 63 73

 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
1)
2)
3)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
Data:

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pobierz wzór formularza